Feriepraktik - erbjudande på gång

Feriepraktik- en referens inför framtiden

Årets feriepraktik kommer se något annorlunda ut än tidigare år. Feriepraktiken har som vanligt varit öppen att söka för ungdomar mellan 15 och 17 år under tre olika perioder och under vecka 20 får ungdomarna sina erbjudande.

Idag planerar vi för ett genomförande av feriepraktiken under sommaren där hälsan för feriepraktikanterna prioriteras. Med detta i åtanke är vi medvetna om att förändringar kan ske snabbt och information kommer då gå ut omgående via mail och kommunens hemsida.

Med anledning av Covid-19 anställs inga ungdomar inom socialtjänsten i år. Ett stort antal platser skulle ersättas med nya för att hålla våra politiska mål att varje ungdom i Markaryds kommun ska få ett feriearbete. Kreativiteten utifrån förutsättningarna de senaste veckorna har visat sig slå alla tänkbara rekord och ett antal nya fantastiska projekt har vuxit fram inom kommunens olika förvaltningar och föreningar. Vi kan konstatera att ja, tillsammans klarade vi det. Alla ungdomarna kommer erbjudas en plats för feriearbete.

Nya projekt för i år är Kultur Crew, Mobiltelefon och Datorhjälpen, Demokratiutställning, Kulturskolans lunchorkester, Extra Simskola, Utegym i Strömsnäsbruk. Sen tidigare har vi haft projekten Ungdomar Kan och Sportcamp. Nedan finns en kort beskrivning av projekten.

Kultur Crew- Ungdomarna får en grund som kulturarrangör och får lära sig presentationsteknik, enkel scenteknik och vad som måste göras för att skapa ett arrangemang.

Mobiltelefon och Datorhjälpen- Tillsammans med personal från kultur- och fritid kommer du att hjälpa kommunens invånare att hantera olika teknisk utrustning som tex mobiler, Ipad, olika program, appar och hur man ska koppla ihop dessa för att det ska fungera. Detta kommer ske på biblioteken i Strömsnäsbruk och Markaryd.

Demokratiutställning- I år firas Sveriges 100-års jubiléet av demokratins införande. Tillsammans skapas en digital utställning som ska visas för elever i skolan och för allmänheten.

Kulturskolans lunchorkester- Sätta ihop ett program där ungdomar sjunger och spelar utanför kommunens äldreboende, arbetsplatser, torg och affärer. Avslutningsvis görs en inspelning av materialet.

Extra simskola- simundervisning för elever som behöver extra träning för att klara ett godkänt betyg i idrott inom grundskolan.

Utegym i Strömnäsbruk- Bygga träningsstationer utmed ”Malmbanan” som kommer gynna både elever i skolan men också motionärer i kommunen.

Ungdomar Kan- du går en tre veckor lång interaktiv kurs för att lära dig mer om dina rättigheter, inflytande och engagemang. Sedan förväntas du ge kommunen tips och tankar på hur du och Markaryds kommun blir ännu bättre på ungdomsdemokrati och ledarskap.

Sportcamp- I den årligt återkommande idrottsarrangemanget sportcamp får ungdomar utvecklar sitt ledarskap inom idrotten. I år kommer några ungdomar vara behjälpliga som resurspersonal för genomförande.

I år är det fler platser feriepraktik i Strömsnäsbruk än tidigare år. Vi underlättar resandet mellan Markaryd och Strömsnäsbruk genom att ungdomarna kan erhålla busskort från kommunen, se länk.

Under vecka 20 kommer ungdomarna få besked via mejl var dom får feriepraktik och ska då svara tillbaka omgående för att bekräfta sin plats.

Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2020 11:57