Information angånde dricksvattnet i Råstorp

VA utför tillsammans med Svapipe renspolning av ledningsnätet i Råstorp.

Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

I och med detta arbetet har vi just nu mycket luft i våra vattenledningar i Råstorp. Vi arbetar med att lufta ledningarna men trots detta kan det förekomma missfärgat vatten. Våra arbeten med luftning kommer pågå hela helgen.

Vattnet är vitt eller gråvitt

Luft färgar vatten vitt. Är ditt vatten vitt så finns det troligen luft i vattnet, det kan ha kommit in i ledningen vid vårt ledningsarbete. Om vattnen får stå en stund så försvinner luften och därmed färgen. Luft i vattnet är helt ofarligt och vattnet går att dricka även om det är missfärgat av luften.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2020 13:43