SMS-livräddare

Är du utbildad i hjärt- och lungräddning? Då vet du säkert hur värdefull varje sekund är för den drabbade. Från och med 1 juni 2020 kan du som bor i Markaryds kommun bli SMS-livräddare.

När SOS alarm får in ett samtal om misstänkt hjärtstopp så skickas ett larm ut till de som är registrerade som SMS-livräddare och befinner sig i området som man som mottagare svarar ja eller nej på. Den som svarar ja på larmet får vidare anvisningar i sin mobil och har då möjlighet att påbörja hjärt-lungräddning fram till dess att sjukvårdspersonal har hunnit till platsen. Tjänsten fungerar med andra ord som ett viktigt komplement till ambulans och räddningstjänst.

Vem kan ansluta sig?

Alla som är utbildade i hjärt- och lungräddning och är över 18 år kan registrera sig som frivillig genom att ladda ner appen SMSlivräddare och sedan följa instruktionerna.

På grund av rådande pandemi finns speciella riktlinjer framtagna vad som gäller för HLR under covid-19. Dessa riktlinjer finns att läsa på hlr.nu Länk till annan webbplats.

Läs mer om att vara sms-livräddare

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2020 16:45