Ökning av våld i hemmet

Bild från polisens sommarkampanj "Våld i nära relation"

Länets kvinnojourer rapporterar att många kvinnor vittnar om att våldet har ökat i samband med permitteringar och hemarbete under pandemin.

Nu syns, enligt kvinnojourerna i Kronobergs län, en markant ökning av stödsökande kvinnor och barn.
Många kvinnor vittnar om att våldet har ökat i samband med permitteringar och hemarbete.

Nedan finns en länk till polisens sommarkampanj Brott i nära relation. Sprid gärna i sociala medier:
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/ Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 juli 2020 12:34