Arbetet fortsätter längs väg 120

Förstora bilden

Under senare delen av 2020 fortsätter arbetet med att ta bort och nyplantera en del träd längs med väg 120 i Traryd. FOTO: Trafikverket

Trafikverket kommer under senare delen av 2020 fortsätta sitt arbete med att ta bort och nyplantera en del träd längs med väg 120 i Traryd. Nyplanteringen beräknas vara klar före årsskiftet.

Oxlarna som står längs vägen idag mår delvist ganska dåligt och flertalet av dem utgör ett allt större problem för trafiken då trädkronorna sträcker sig för lång ut i körbanan. Det resulterar i att träden skadas och att även trafikanter drabbas då sidospeglar och annat på bilar och lastbilar tar i grenarna.

Förra året sattes en rad nya lindar längs denna väg och refuger och rondell lades om, där bla ängsblommor såddes in och pelaraspar planterades. Blommorna som såddes in i ytorna är tvååriga och man hoppas att nästa år få en fin blomning på platsen.

I år ska ytterligare träd tas bort och annat planteras längs delar av vägen, arbetet kommer att inledas med utmärkning av kablar och annat i marken samt kartläggning av vilka träd som platsar var. Senare i höst kommer träd att tas bort och ny plantering beräknas vara klar före årsskiftet, meddelar Trafikverket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2020 11:48