Eldning i skog och mark avråds

Räddningstjänsten avråder bestämt från all form av eldning i skog och mark, på grund av den torka som nu råder.

Grilning på egen tomt omfattas inte av räddningstjänstens avrådan. Vid grillning på iordningställda grillplatser vädjar vi till stor aktsamhet samt att ni enbart använder grillkol eller briketter.

Räddningstjänsterna följer väderläget. Vid förändring i kommande väderprognos från SMHI kan det vara aktuellt att göra en ny prövning för ett eventuellt utfärdande av eldningsförbud.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2020 10:53

Kontakt

Anders Johansson

Räddningschef

anders.johansson@markaryd.se
043372097