Utbilda dig till undersköterska

Regeringen vidtar åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet och för att möta ett ökat behov av utbildning och omställning på arbetsmarknaden. Bland annat så satsar man på utbildningsinsatser inom vård och omsorg.

Kompetensförsörjningsbehovet inom världsfärdsyrkena kommer att öka markant de närmaste åren då vår befolkning i arbetsför ålder minskar i takt med att åldersgrupperna yngre och äldre ökar.

Utbilda dig till undersköterska - ett framtidsyrke!

Aktuella utbildningar i Markaryds kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2020 11:40