• Startsida
 • / Information gällande Coronaviruset

Information gällande Coronaviruset

UPPDATERAD 200911. Det är stor efterfrågan från allmänheten gällande information om coronaviruset som nu räknas som en pandemi. Se här för att få veta vad du har för egenansvar, se aktuell information och ta del av viktiga länkar.

Markaryds kommun följer dagligen händelseutvecklingen av coronaviruset, SARS-Cov-2, som orsakar sjukdomen covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


We want all of our visitors to have a safe vacation.
If you are visiting, or planning to visit us during this summer, dont forget to keep yourself updated:

Visiting Sweden during the covid-19 pandemiclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanfattning av uppdateringar

För att du ska kunna hålla dig uppdaterad, utan att behöva gå igenom hela texten, kan du här se en sammanfattning av vad den senaste uppdateringen berör.

Fredag 11 september

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer som innebär att barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas PCR-testning för att fortare kunna återgå till skolan. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fredag 28 augusti

Information rörande vikten av god ventliation på arbetsplatsen i syfte att förhindra smittspridning finns nu i vårt nyhetsarkiv. Gå till nyheten

Fredag 21 augusti

På måndag öppnar Hannabadet åter upp. De har, för allmänhetens säkerhet under rådande pandemi, valt göra vissa korrigeringar i sina öppettider. Se öppettider.

Tisdag 18 augusti

Skolor och förskolor öppnar åter upp sina verksamheter efter sommaren. Vi har tagit fram en broschyr inför höstterminen 2020 med riktlinjer utifrån rådande läge.

Fredag 14 augusti

Flera myndigheter har gemensamt tidigare skapat en generell checklista för trafikaktörer utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nu meddelar Folkhälsomyndigheten att deras rekommendationer för resor, kollektivtrafik och distansarbete kvarstår, inte minst för att minska risken för trängsel i kollektivtrafiken när belastningen väntas öka. Se dokumentet.

Måndag 31 juli

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på plats igen och resandet väntas öka. Läs lägesrapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Onsdag 15 juli

Socialstyrelsens rekommendationer kvarstår - att äldreboende i första hand tar emot bokade besök utomhus. Besök inne i verksamheten behöver vara mer strikt motiverade, till exempel vid palliativ vård.
Socialförvaltningen avvaktar socialstyrelsens allmänna råd innan några nya förändringar av rutiner kan ske.

Tisdag 7 juli

Nya regler om smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i kraft idag

Onsdag 1 juli

Från och med vecka 28 kan den som har symptom på covid-19 välja att bli provtagna, mer information kring detta finns på

Regionkronoberg.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tisdag 9 juni

Region Stockholms telefonlinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för flera språk om coronaviruset är nu en nationell resurs. Språk som talas är arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Fredag 5 juni

Sedan april har Markaryds kommuns äldreboenden haft besöksförbud på grund av den pågående pandemin. För att möjliggöra möten mellan anhöriga och brukare har vi installerat mötesplatser med avskärmande plexiglas på våra boendens uteplatser. Kontakta boendet där din anhörig bor för mötesbokning.

Måndag 1 juni

Mellan den 29/6 och 28/8 kommer stödlinjen vara öppen klockan 13.00-17.00. Du når stödlinjen på telefonnummer 0470-59 94 00.

Tisdag 19 maj 13:00

Uppdaterat dokument rörande inköpshjälp till dig som bor i södra kommundelen utlagt

Information till fritidshusägare i Kronobergs län

Måndag 18 maj 10:50

Vi ser att människor behöver få stöd och hjälp i tider av oro och kris i ännu större omfattning än vanligt under coronatiden. Därför har vi skrivit ihop och skickat ut ett brev med en lista med tips för de som antingen bor tillsammans på en mindre yta eller bor fler personer under samma tak. Du kan även läsa brevet här.

Tisdag 12 maj 11:55

Utbildnings- och kulturförvaltningen har tillsammans med de stundande studenterna arbetat hårt med att ta fram ett alternativ till det traditionella studentfirandet. Här kan du se hur dagen kommer att se ut.

Måndag 11 maj 10:45

I Växjö finns sedan april en stödtelefon för de som känner oro under den rådande coronapandemin. Stödtelefonen kan i dagsläget hjälpa alla, privatpersoner som företagare, som är i gymnasieåldern och äldre.

Från och med idag kan även du som bor i Markaryds kommun ringa till stödtelefonen: 0470-59 94 00. Du kan ringa måndag-fredag klockan 09.00-21.00. När du ringer kommer du till en anhörigkonsulent. De har lång vana av att prata med, stötta och ge råd i jobbiga situationer.

Tisdag 5 maj 12:20

Smittan har nått verksamheter inom Markaryds kommun. Vi fortsätter att arbeta utifrån myndigheters riktlinjer. Mer information om hur vi arbetar inom omsorgen finns i plusboxen ” Information till äldre samt rutiner gällande våra äldreboenden”.

Torsdag 30 april 13:40

Information har gått ut till ungdomar som sökt feriepraktik i Markaryds kommun har gått ut. Läs brevet

Tisdag 28 april 09:40

Ny plusbox "Säkerhet och välmående under och efter krisen" där vi samlar länkar som kan ge stöttning och viktig information

Fredag 24 april 13:00

Från och med måndag kommer besökare till kommunhuset i Markaryd få ringa på porttelefonen utanför för att komma i kontakt med receptionspersonal. Läs mer i nyheten

Söndag 19 april 19:00

I dagarna landar en tidning i brevlådan hos dig som fyllt 70 år och bor i Kronobergs län. Du kan även se den onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tisdag 14 april 11:00

Nya regler rörande servering av mat, läs mer i dokumentet
Polisen varnar för förändrade brottsmönster till följd av coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Torsdag 9 april 18:30

Vi har kompletterat vår information med en text som beskriver hur Markaryds kommun arbetar vid en misstänkt smitta. Ni hittar texten i pluxboxen med information till äldre.

Onsdag 8 april 11:00

Vi vill göra allmänheten uppmärksamma på att vi har en akutsida ifall du eller någon annan behöver hjälp i en utsatt situation. Det kan handla om att du misstänker att ett barn riskerar att fara illa. Det kan också handla om våld, övergrepp eller missbruk.

Fredag 3 april 17:00

Kultur och fritid kan stolt presentera en utökad service vid lån av böcker för dig som tillhör en riskgrupp eller har svårt att ta dig ut. Kontakta biblioteken för att komma fram till en lösning som passar dig.

Torsdag 2 april 14:00

Svenska kyrkan erbjuder inköpshjälp av livsmedel till dig som befinner dig i en riskgrupp

Information från Folkälsomyndigheten om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Onsdag 1 april 16:40

Information till vårdnadshavare rörande barnomsorg till vårdnadshavare som har yrken inom samhällsviktiga verksamheter vid en eventuell skolstängning har lagts ut på läroplattformen It’s learning.

Onsdag 1 april 13:40

Ett brev har gått ut till våra danska fritidshusägare i kommunen där Bengt Germundsson ber fritidshusägare att följa regeringens uppmaning och undvika att besöka oss just nu. Läs hela brevet

Tisdag 31 mars kl. 15:40

Regeringen har beslutat att den 1 april träder ett nationellt besöksförbud i kraft på alla landets äldreboenden. Läs regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fredag 27 mars kl. 15:30

Regeringen har beslutat att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ytterligare. Beslutet gäller från den 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Beslutet gäller både utomhus och inomhus.

För att inte sprida en eventuell smitta vidare är det viktigt att du inte åker direkt till en vårdmottagning utan vänder dig direkt till 1177.

Förändrade kriterier för provtagning

Från och med vecka 28 kan den som känner av symptom av covid-19 välja att provtas, mer information kring detta finns på www.krisinformation.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om att lämna prov för covid-19 på 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riktlinjer för provtagning av barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personer som känner sig förkylda eller har luftvägssymtom utan andra underliggande sjukdomar ska stanna hemma och undvika att träffa andra människor tills de mår bättre.

Behöver jag kontakta 1177?

Region Stockholm har tagit fram ett vägledande test som alla kan göra för att få en bättre bild av ifall man behöver kontakta sjukvården.

I Växjö finns sedan april en stödtelefon för de som känner oro under den rådande coronapandemin. Stödtelefonen kan i dagsläget hjälpa alla, privatpersoner som företagare, som är i gymnasieåldern och äldre.

Nu kan även du som bor i Markaryds kommun ringa till stödtelefonen: 0470-59 94 00. Du kan ringa måndag-fredag klockan 09.00-21.00. När du ringer kommer du till en anhörigkonsulent. De har lång vana av att prata med, stötta och ge råd i jobbiga situationer.

Region Stockholms telefonlinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för flera språk om coronaviruset är nu en nationell resurs. Språk som talas är arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.


Lämna sidan snabbt-knapplänk till annan webbplats

Tidning till dig som fyllt 70 år och bor i Kronobergs län. Se den onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska kyrkan erbjuder inköpshjälp av livsmedel till dig som befinner dig i en riskgrupp

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på alla särskilda boenden med inriktning mot äldre som trädde i kraft den 1 april 2020. Enligt ett nytt regeringsbeslut från 15 september kommer besöksförbudet att sluta gälla från och med 1 oktober. Rutiner och riktlinjer kommer att informeras kring före det att besöksförbudet hävs. Läs informationen från regeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att möjliggöra möten mellan anhöriga och brukare har vi installerat mötesplatser med avskärmande plexiglas på våra boendens uteplatser. Kontakta boendet där din anhörig bor för mötesbokning.

Hur vi arbetar för att undvika smitta

Inom vård och omsorg arbetar vi alltid enligt nationella riktlinjer för basal vårdhygien. Det innebär att vi tvättar och spritar händerna och att vi använder handskar och skyddskläder när det behövs. Vi följer utvecklingen av coronaviruset och spridningen av det och tar löpande beslut om det skulle krävas.

Så här arbetar vi vid smitta

Markaryds kommun har sedan tidigare tagit fram särskilda rutiner för hur man ska agera vid händelse av smittsamma sjukdomar och Covid19 och arbetar arbetar strikt efter dessa. Bland annat pågår provtagning på personal i äldreomsorgen.

Medarbetare som är involverade i vård och omsorg har tillgång till erforderlig skyddsutrustning. Skulle det behövas kan sjuksköterska eller chef snabbt besluta om att utrustningen ska användas. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har tagit fram och samlat rutiner för vård, omsorg och handhavande av skyddsutrustning i förvaltningens ledningssystem.

Gällande Covid19 sker ett intensivt arbete och tät samverkan mellan de olika berörda aktörerna i länet och exempelvis kan länets smittskyddsenhet ge råd och stöd till kommunerna.

Polisen uppmanar till försiktighet

Polisen skriver på sin hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att "Det har kommit till polisens kännedom att äldre personer blir uppringda av personer som erbjuder sig att handla åt dem med anledning av det rådande coronaviruset. Polisen kan inte utesluta att bedragare kan utnyttja denna situation och vill därför uppmana äldre personer till att vara extra vaksamma."

Tidigare har Markaryds kommun uppmanat äldre till försiktighet:

Fler länkar till polisen gällande bedrägerier mot äldre

Markaryds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller agerande vid förebyggande smittspridning och följer utvecklingen aktivt.

Personal på våra skolor arbetar aktivt med att hjälpa alla elever att hålla en god handhygien

Rekommendationer för god handhygienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer som innebär att barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas PCR-testning för att fortare kunna återgå till skolan. Läs hela nyhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rutiner för kommunens förskolor, skolor, gymnasium och vuxenutbildning:

 • Barn/elever som har varit utomlands kan gå till skolan som vanligt om de mår bra, oavsett vilka områden de har rest till, förutsatt att ingen annan i resesällskapet uppvisar symptom.
 • Är barnet/eleven febrigt och har hosta så ska du kontakta vårdguiden 1177.
 • Blir barnet/eleven sjuk under skoltid, oavsett om barnet/eleven har varit utomlands eller inte så gäller samma rutiner som alltid, det vill säga att skolan ringer barnets vårdnadshavare som hämtar barnet/eleven. För gymnasiet och vuxenutbildningen görs sjukanmälan enligt gängse rutiner.

Läs mer i den här nyheten från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn som tillhör en riskgrupp

Om ditt barn tillhör en riskgrupp, kontakta sjukvården och behandlande läkare för råd.

Så pratar du med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats – tips från BRIS

Regeringen har beslutat att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Beslutet gäller både utomhus och inomhus. Läs mer om beslutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är en allmän sammankomst?

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad är en offentlig tillställning?

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är ifall tillställningen riktar sig till allmänheten eller inte. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Nya regler om smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft 7 juli

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av Coronaviruset är det viktigt att de lokala företagen känner ett stöd från invånare, andra företagare samt Markaryds kommun.

Som en följd av detta har Markaryds kommun beslutat om att följande åtgärder riktade  till företag som har kundrelationer med Markaryds kommun ska gälla fr o m den 20 mars:

 • På förfrågan kan företag få anstånd med betalning på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, tillstånd och tillsyn samt bygglov i upp till 3 månader. Detta gäller fakturor från Markaryds kommun samt MIBAB.
 • På förfrågan kan företag få anstånd i upp till 3 månader för hyra i lokaler för företag där Markaryds kommun eller MIBAB är hyresvärd.
 • Efter beviljat anstånd i 3 månader finns möjlighet till förlängning. Detta förutsätter en ny förfrågan varvid vi fattar beslut efter en förnyad bedömning av läget.
 • I samband med att ärenden skickas till inkasso gör vi en genomgång av vilka företag detta eventuellt kan omfatta och gör då en bedömning av om vi ska pausa ärenden tills vidare.
 • Markaryds kommun och MIBAB förkortar betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.
 • Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden kan, om önskemål finns, höra av sig för en dialog om det är möjligt att skjuta fram handläggningen och debiteringen av dessa ärenden under 2020.
 • Markaryds kommun kan, om företaget så önskar, förlänga tidsfristerna i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Tidigareläggning av kommunala investeringar. Vi går nu igenom vilka av de redan planerade projekten som skulle kunna tidigareläggas.
 • Markaryds kommun ger näringslivschefen i uppdrag att hjälpa företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar men även för att informera om de förslag som Riksdag och Regering beslutar om med anledning av den rådande situationen.

Därutöver har även Södra Smålands Avfall och miljö (SSAM) tagit följande beslut om möjliga åtgärder vad gäller renhållningen till i första hand företag med säte i Markaryds kommun:

 • På förfrågan kan företag få anstånd med betalning i upp till 3 månader. Därefter får man återkomma och vi gör då förnyad bedömning av läget.
 • I samband med att ärenden skickas till inkasso gör vi en genomgång av vilka företag detta eventuellt kan omfatta och gör då en bedömning av om vi ska pausa ärenden tillsvidare.
 • När företagskunder hör av sig för att begära anstånd ska vi proaktivt erbjuda dem ett förändrat hämtningsintervall som är bättre anpassat för den verksamhet de har för tillfället (för att minska skadan).
 • Om leverantörer hör av sig med förfrågan om kortare betalningstid kommer vi att ställa oss positiva till detta.

Hannabadet öppnade igen vecka 35, de har, för allmänhetens säkerhet under rådande pandemi, valt att korrigera sina öppettider något.

Tänk på att hålla två meters avstånd, det här gäller även när ni köar, när ni solar och när ni badar.

Vid hög belastning ansvarar vår personal för att begränsa insläppet

Vad gäller för besökare?

 • Känner du dig frisk är du varmt välkommen att bada och simma.
 • Det är mycket viktigt att du duschar ordentligt enligt föreskrifterna före och efter bad.
 • Känner du några sjukdomssymtom ska du stanna hemma!

Vad gör vi?

 • Vi städar alla utrymmen med täta intervaller.
 • Vi desinficerar vårt bassängvatten med klor.

Virus

Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler t.ex. i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person, därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra offentliga miljöer.
Källa: Folkhälsomyndigheten, Bassängbad

Var ska man vända sig för löpande information och frågor?

Har du frågor om Covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Numret har öppet dygnet runt. All information som lämnas ut där är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på andra språk

Information in other languages

Folkhälsomyndighetens informationsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

WHOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att förhindra ryktesspridning och spekulationer, dela inte osäker eller icke-verifierad information samt var källkritisk!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2020