• Startsida
 • / Synpunkter på den nya Energi- och Klimatplanen önskas

Synpunkter på den nya Energi- och Klimatplanen önskas

Markaryds kommun har arbetat fram ett förslag till en ny energi- och klimatplan för Markaryds kommun. Planen gäller för hela kommunen som geografiskt område. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på planen under perioden 16 september till den 22 oktober 2020.

Enligt lag om kommunal energiplaner ska det finnas en aktuell energiplan i varje kommun. Då den nu gällande planen blir inaktuellt efter årsskiftet 2020/2021 har kommunen arbetat fram ett förslag på ny energi- och klimatplan.

Planen gäller för hela Markaryds kommun som geografiskt område och därför att det viktigt att få in synpunkter från alla berörda.

Målen i planen ligger i linje med FN:s globala mål i Agenda 2030, EU:s energi- och klimatmål samt nationella, regionala och lokala energi- och klimatmål.

Planens övergripande mål är följande

 • Minska utsläpp av växthusgaser.
  • År 2030 ska utsläppen av växthusgaser inom den icke handlande sektorn vara 63 % mindre än år 1990.

För att uppnå det övergripande målet har Markaryds kommun valt ut fyra fokusområden med sju mål. Fokusområdena är framarbetade efter vilka utmaningar som finns inom kommun-organisationen och kommunen som geografiskt område.

De fyra fokusområdena och de sju målen är följande.

 • Mindre energianvändning
  • År 2030 har energianvändningen minskat med 50 % jämfört med år 2005.
 • Ökad andel förnybar energi
  • År 2030 kommer minst 80 % av den totala energianvändningen från förnybara källor.
 • Större andel fossilfria transporter
  • År 2030 har utsläppen av koldioxid från transportsektorn (utom inrikesflyg) minskat med 70 % jämfört med år 2010.
  • År 2030 går persontrafik på Markarydsbanan från Markaryd till Laholms och Halmstads kommuner.
 • Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi
  • År 2025 har mat- och restavfallet minskat med 25 % jämfört med år 2015.
  • År 2030 är 100 % av hushållen anslutna till fyrfackssystemet.
  • År 2030 sorterar 100 % av alla verksamheter och företag ut matavfall.

Under relaterade dokument nedan finns förslaget på Energi- och klimatplan 2021–2030 för Markaryds kommun.

Remissen har gått ut både internt till samtliga nämnder och förvaltningar och externt till berörda myndigheter, företag samt allmänheten.

Vid frågor kontakta

Annica Hegefeldt
Miljöstrateg
annica.hegefeldt@markaryd.se
0433-720 57

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2020 16:07