Initiativ trygghet lanserar nyhetsbrev

Projekt Initiativ trygghet kommer kontinuerligt under hela projekttiden ge ut ett nyhetsbrev. Där kommer du få ta del av vad som händer i projektet och lära känna de som är en del av projektet i stort samt deras delprojekt lite bättre.

Initiativ trygghet är en trygghetssatsning som görs av Markaryds kommun. Projektet syftar till att skapa en upplevd ökad trygghet och stärka kommunens integrationsarbete. Detta syfte skapar förutsättningar för en starkare och mer sammanhållen kommun. Projektet omfattar två år 2020/2021.

Kontinuerligt under hela projekttiden kommer de att ge ut nyhetsbrev för att du på lite närmare håll ska kunna följa projektet.

 

Prenumerera på Initiativ trygghets nyhetsbrev


Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2020 12:03