Få hjälp att nå era miljömål

Miljömålsarbete är något som är aktuellt för de flesta inom förenings- och näringsliv. Arbetet är oftast både stort och långsiktigt. Nu finns en rapport med sammanställt stöd och bidrag för att stötta och underlätta arbetet.

RUS, länsstyrelsernas samverkansorgan i miljömålsarbetet, har skapat en rapport med sammanställt stöd och bidrag som föreningar, företag och markägare kan ha rätt till. Syftet med rapporten är att hjälpa aktörer att nå sina mål i miljöarbetet.

Läs rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RUS står för Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet och svarar för gemensamma uppgifter och samordning i det regionala miljömålsarbetet, särskilt mellan länsstyrelserna och Skogsstyrelsen på regional nivå, men också andra berörda parter, framför allt nationella myndigheter och kommuner samt SKR.

Viktiga delar av arbetet är:

  • Miljömålens integrering och användning i åtgärdsarbetet
  • Regional årlig uppföljning, indikatoruppdateringar och fördjupad utvärdering
  • Utveckling av miljömålsuppföljning och miljöinformationsförsörjning
  • Revidering av regionala mål
  • Information, kommunikation och gemensamma arrangemang.

Läs mer om RUS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2020 13:26