Vision 2030

Möjligheternas Markaryd Tillsammans gör vi varandra bättre!

Möjligheternas Markaryd Tillsammans gör vi varandra bättre!

Måndagen den 28 september antog kommunfullmäktige Vision 2030. Vision 2030 är en vision över hur Markaryds kommun ska se ut och uppfattas år 2030.

Under 2020 har en parlamentarisk sammansatt grupp tagit fram en vision för hur Markaryds kommun ska se ut och uppfattas år 2030. Till grund för arbetet ligger de inkomna synpunkter som förts fram av allmänheten under medborgardialoger som hölls på olika platser i kommunen under vintern 2019.
Under senaste kommunfullmäktige antogs dokumentet som kommer att träda i kraft vid årsskiftet.

Visionen är uppdelad i fem olika målområden som tagits fram utifrån åldersgrupperna unga, vuxna samt äldre.

Målområdena är

  • Fritid och kultur
  • Utbildning
  • Omsorg
  • Sysselsättning
  • Infrastruktur
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2020 15:52