Viktig information vid införandet av fyrfackssystem

Vid införandet av fyrfackssystem är det viktigt att tänka på följande om man vill bygga skydd runt sina kärl. Uppförandet av vissa typer av skydd kan kräva bygglov.

Följande gäller vid uppförande av skydd runt fyrfackssystem och sopkärl:

  • Det är bygglovsfritt upp till 1,2 m höjd om genomsiktligheten är mer än 50% och att sikttriangeln efterlevs.
  • Om du tänker bygga en tät konstruktion runt dina soptunnor så räknas det som ett plank, oavsett höjd.
  • Om du väljer att ha 50% luft mellan varje bräda (en så kallad spaljé), så krävs inget bygglov upp till 1,2 m höjd.
  • Sikttriangeln innebär att konstruktionens totala höjd inte får vara högre än 0,8 m mätt från gångbaneytan alternativt körbanan. Här behöver du utgå från den markhöjd som infaller vara lägst.
  • Sikttriangeln gäller även dina tunnor samt andra möjliga hinder som är högre än 0,8 m.
  • Ifall din konstruktion är tätare än 50% genomsläpplighet eller högre än 1,2 m behöver du ansöka om bygglov.

Tänk på att små barn inte syns om ditt soptunneskydd är för högt eller om du har andra hinder ivägen!

  • Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika olyckor.

Viktigt att det är fri sikt vid din utfart!

Vid denna typ av konstruktion av skydd krävs bygglov!

Här krävs bygglov!

Vid denna typ av konstruktion av skydd krävs inget bygglov!

Här krävs det inget bygglov!

För ytterligare information kontaktar du kommunens Miljö- och byggenhet på telefon 0433-720 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2020 11:17