Arbetsmetod inspirerar andra kommuner

Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen arbetar dagligdags med att hjälpa kommuninvånare att komma närmare arbetslivet och självförsörjning. Förvaltningen tillämpar ett nytt arbetssätt med framgångsrikt resultat. Markaryds kommun har uppmärksammats för arbetet och är under fredagen inbjuden att föreläsa om metoden på en SKR-konferens i Stockholm.

Metoden är enkel men bygger på tillit. De allra flesta vi möter har eller har haft behov av att ansöka om hjälp med sin försörjning, oftast för att de står långt ifrån arbetsmarknaden. Vår idé är därför nära samarbete mellan socialsekreterarna på enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadskoordinatorerna på arbetsmarknadsenheten, berättar Daniel Linares enhetschef.

Arbetsmarknadsenheten hjälper deltagare att ta nästa kliv på arbetstrappan. Det kan vara insatser i form av enskilda samtal, gruppverksamhet, arbetsträning, praktik, intervjuteknik, CV-skrivning, personliga brev osv. Insatsen måste individanpassas och resultera i något känns rätt och meningsfullt annars vacklar förtroendet för oss som myndighet. Varje person som lämnar utanförskap och går vidare till arbete eller studier ser vi som en god investering för kommunen.

Gällande arbetslösheten ser vi liksom i övriga landet en ökning. Utfallet påverkas av pandemin men vi har arbetat för att hålla en plan kurva. När vi tittar på siffror som jämför augusti 2019 med augusti 2020 ser vi att arbetslösheten än så länge håller sig stabil och inte ökar alltför dramatiskt. En av anledningarna är att vårt lokala näringsliv ställer upp, håller i och håller ut. Även om arbetslösheten totalt sett ökat finns glädjande siffror i form av minskad arbetslöshet ex vis bland utrikesfödda. Vi står oss jämförelsevis väl sett till Kronobergssnittet såväl för utrikesfödda som för arbetslösheten bland ungdomar. Bland utrikesfödda ungdomar ligger vi under rikssnittet.

Chef för Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen Elisabeth Fock säger ”Jag är mycket nöjd med det nya arbetssättet! Kommuninvånarnas behov av stöd för att gå från socialt och ekonomiskt utanförskap sätts i fokus och ger positivt utfall. Ett resultat av kvalitetseffektivt arbete helt enkelt.”

Vi ser att kommuninvånare som behöver hjälp med sin försörjning har minskat betydligt. Prognosen för 2020 visar på cirka 45 % minskat utfall gentemot avsatt budget för ekonomiskt bistånd. Detta kan jämföras med att vi i augusti 2019 hade 98 beviljade hushåll jämfört med 57 hushåll i augusti 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2020 11:04