Polisens trygghetmätning 2020

Idag gick Kommunen tillsammans med representanter från Lokalpolisområde Ljungby ut med information från Polisens årliga trygghetsmätning. Under mötet deltog medlemmar från Initiativ trygghet, kommunpolis Anders Buene, Brå:s ordförande Caroline Lindbergh (KD) Kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD).

Polisens trygghetsmätning visade på att utsattheten för brott är fortsatt låg, samtidigt som det generella problemindexet (en sammanvägning av samtliga enkätfrågor som visar på den generella problemnivån i ett visst område) är ungefär detsamma som vid föregående mätning. Detta som ett resultat av att otryggheten ökat något i Markaryds tätort, samtidigt som den minskat i Strömsnäsbruk.

Resultatet i Strömsnäsbruk, med en märkbart minskad otrygghet och ett lägre problemindex än vid förra årets mätning, ser vi som ett kvitto på vårt arbete i norra kommundelen. Inte minst då Strömsnäsbruk nu lyfts som en av de kommundelarna i Sverige med lägst utsatthet för mängdbrott. En nivå av utsatthet som är låg även i resten av Markaryds kommun. Detta tyder på att de riktade, återkommande och djupgående insatser som gjorts, inte minst i Strömsnäsbruk under det senaste året, haft en positiv effekt.

Även om resultatet som så, visar på en positiv förändring i just den norra kommundelen, är minskningen i otrygghet avsevärt mindre än den som uppmättes under våra trygghetsdialoger. Vad detta kan bero på är svårt att säga. Att dialoger lämpar sig bättre för reflektion, snarare än impulsiva svar, kan vara ett. Att enkäter i regel besvaras av en viss grupp av invånare, kan vara en annan. Oavsett anledningen är resultatet detsamma, en minskad otrygghet i kommunens norra del.

Mätningen tillsammans med tidigare utförda trygghetsdialoger ligger till grund för kommande medborgarlöften mellan Markaryds kommun och Lokalpolisområde Ljungby.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2020 09:18