Nationella allmänna råd

Skärpta lokala råd i Kronobergs län, dina val räddar liv

Skärpta lokala råd i Kronobergs län, dina val räddar liv

UPPDATERAD 201214. Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Dessa ersätter de lokala allmänna råd som tidigare varit aktuella i Kronobergs län.

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 14 december upphör de lokala allmänna råden att gälla. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Umgås endast i en mindre krets

Risken för att få covid-19, och att sprida smittan vidare, ökar ju fler du träffar. Därför är det viktigt att begränsa antalet möten även under storhelgerna och att göra anpassningar, för att till exempel kunna hålla avstånd. Det är viktigt att vara observant på sjukdomssymtom och vara beredd på att ställa in möten med andra människor, för att undvika risken för smittspridning.

Umgås helst i en mindre krets, så att du minskar antalet nära kontakter så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Du bör också undvika att ingå i flera olika grupper.

Om du träffar personer utanför din mindre krets bör ni ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Umgås utomhus om det går och håll så mycket avstånd som möjligt. Undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.

Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt

Äldre och personer som tillhör andra riskgrupper Länk till annan webbplats. löper högre risk att bli allvarligt sjuka. Det är därför viktigt att såväl personer i riskgrupp som personer i deras omgivning ser till att mötas på ett säkert sätt. Även här gäller det att begränsa antalet kontakter, att hålla avstånd, att följa riktlinjerna för hygien och att se till att den som uppvisar minsta symtom avstår från att träffas. Besök på särskilda boenden för äldre får göras så länge inget förbud har införts. Det ska ske under säkra former och i enlighet med boendets besöksrutiner. Kontrollera med verksamheten eller din kommun vilka riktlinjer som gäller.

Om du har haft covid-19 under våren är det inte säkert att du längre har mindre risk att smittas och att smitta andra. Om du haft covid-19 under hösten är det däremot troligt att risken är mindre. Trots det är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning.

Traditioner under smittsäkra former

Försök att anpassa era traditioner för att minimera risken för spridning av covid-19.

Om du firar jul och vill ha en tomte, bör personen som är tomte komma från den mindre krets som du umgås med. Firar du flera högtider bör du hålla firandet i samma mindre krets varje gång. Avstå helst julbord med personer som du normalt inte brukar träffa, och håll glöggkväll och luciafirande digitalt eller i den mindre krets som du planerar att fira andra helger med under den närmaste tiden. Barn i grundskola eller förskola kan fira i skolan eller förskolan utan föräldrars närvaro.

Julkonserter och religionsutövning som gudstjänster kan omfattas av ordningslagen, och här finns ett särskilt regelverk. Länk till annan webbplats.

Res säkert

Försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. En transport bidrar inte i sig till smittspridning, men det finns en risk vid möten under resans gång och på resmålet. Inför kommande ledigheter och under julen är det viktigt att tänka igenom om planerade resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska tänka igenom om en resa till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till en semesterort där många människor träffas på samma plats är nödvändig.

Eventuella resor bör ske på ett säkert sätt Länk till annan webbplats., ur smittskyddssynpunkt:

  • Stanna hemma om du har symtom.
  • Planera din resa så att du kan välja platsbokning.
  • Använd i första hand andra färdsätt än kollektivtrafik där du inte kan boka platsbiljett.
  • Undvik avgångar med trängsel.

Om du utvecklar symtom på covid-19 på resmålet, isolera dig eller ta dig hem på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning.

Om du firar jul eller någon annan helgdag med släkt eller vänner på annan ort än den du bor på ska det vara i en mindre krets. Du bör inte träffa personer utanför den kretsen under helgerna, varken på hemorten eller på resmålet.

Undvik trängsel i jul- och mellandagshandeln

I samband med jul- och mellandagshandeln kan det kräva extra försiktighet för att undvika trängsel. Både individer och verksamheter har ett ansvar att motverka spridning av covid-19. Begränsa helst antalet inköp i butiker. Handla helst på egen hand, undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna, undvik att i onödan vistas i affärers och köpcentrums lokaler. Följ butikernas och utlämningsställenas råd och anvisningar.

Just nu behöver vi undvika att träffa många olika personer och att undvika sociala sammanhang där många personer vistas samtidigt. Det här kan göra att man känner sig mer ensam än vanligt. Samtidigt är nära relationer och möten i vardagen viktiga för att må bra.

Vi är alla olika. En del personer uppskattar att vara för sig själva. Andra kan känna sig ensamma, oavsett om man bor själv eller är omgiven av ett socialt nätverk. Det kan i sin tur skapa känslor av både stress och oro.

Försök hitta lösningar som passar dig. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni undvika att vara nära varandra och i första hand umgås utomhus. Tänk på att följa de rekommendationer som kommer från myndigheterna för att minska risken för sjukdom och smittspridning. Använd gärna digitala möjligheter för att hålla kontakt eller håll kontakt via telefon. Om du känner någon som du tror kan känna sig ensam, så kan ett samtal, brev eller ett meddelande göra stor skillnad.

Om du själv känner dig ensam eller vill tipsa någon annan, finns det tips och stöd att få via stödlinjer, telefonjourer (1177) Länk till annan webbplats. och webbsidor som Du är inte ensam om att känna dig ensam (Mind) Länk till annan webbplats..

I Växjö finns sedan april en stödtelefon för de som känner oro under den rådande coronapandemin. Stödtelefonen kan i dagsläget hjälpa alla, privatpersoner som företagare, som är i gymnasieåldern och äldre.

Nu kan även du som bor i Markaryds kommun ringa till stödtelefonen: 0470-59 94 00. Du kan ringa måndag-fredag klockan 09.00-21.00. När du ringer kommer du till en anhörigkonsulent. De har lång vana av att prata med, stötta och ge råd i jobbiga situationer.

Region Stockholms telefonlinje Länk till annan webbplats. för flera språk om coronaviruset är nu en nationell resurs. Språk som talas är arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

LÄMNA SIDAN SNABBT-KNAPP Länk till annan webbplats.

Så kan du minska smittspridningen och undvika att få covid-19

  • Stanna hemma om du har symtom, även om du bara har lite symtom. Testa dig för corona om symtomen kvarstår efter 24 timmar.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Skydda äldre och riskgrupper.
  • Följ råden och håll avstånd till andra personer.

Så arbetar Markaryds kommun

Simhallen

Simhallen stängs för allmänheten och övriga aktiviteter ställs in. Simhallen hålls öppen för grundskolans simundervisning och för kommunal eller föreningsdriven simskola och simträning för unga upp till 15 år samt rehabiliteringsträning. Barn som ska delta i simskola möts upp av personal i dörren. Vårdnadshavare eller andra medföljande får inte vistas i lokalerna under undervisningen.

Bibliotek

Kommunens bibliotek är för närvarande stängda, mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Från och med den 11 januari, fram till den 24 januari kan alla i Markaryds kommun få böcker hemlevererade. Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna är stängda.

Idrottshallar

Idrottsanläggningar ute och inne stängs.

Kulturskolan

Antalet deltagare begränsas och viss digital undervisning kan bli aktuell för ungdomar äldre än 15 år.

Kulturarrangemang

Alla kulturevenemang och aktiviteter som arrangeras av Markaryds kommun ställs in.

Markaryds kommun har sedan tidigare tagit fram särskilda rutiner för hur man ska agera vid händelse av smittsamma sjukdomar och Covid19 och arbetar arbetar strikt efter dessa.

Information om säkra besök på kommunens särskilda boenden

Social samvaro

Social samvaro håller stängt tills vidare med anledning av de skärpta allmänna råd som gäller i Kronobergs län.

Allmän förskola

Ingen förändring i de allmänna förskolorna.

Öppen förskola

Den öppna förskolan stänger under denna period

Information till elever och vårdnadshavare distribueras löpande via It's learning.

KCM

KCM övergår till delvis distansundervisning. Löpande information till vårdnadshavare och elever sker via lärplattformen It’s learning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2021 16:42