Vaccinationer mot covid-19 påbörjade

Vaccinationer mot covid-19 startade den 5 januari 2021

Vaccinationer mot covid-19 startade den 5 januari 2021

Idag påbörjades, enligt plan, vaccinationer i Markaryds kommun. Vaccinationer fortsätter fortlöpande enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kommuner har tagit på sig att genomföra vaccinering av personer på särskilda boenden, hemtjänst samt omsorgspersonal. Varje kommun har en vaccinationssamordnare som ansvarar för vaccinationer kommunen tillhandahåller.

För att säkerställa en ansvarsfull hantering och distribuering av varje enskild dos vaccin har länets åtta kommuner tillsammans med region Kronoberg haft en tät kontakt där man noggrant planerat för en säker och effektiv hantering av varje enskild del av arbetet. Denna grupp fortsätter att träffas löpande för avstämningar och justeringar.

De första vaccinationsdoserna som kom till länet vecka 53 bestod av ett färre antal doser än kommande leveranser. Det beslutades att hälften av länets kommuner skulle påbörja vaccineringen med de doser som anlänt.

Vaccinationer påbörjade

Idag påbörjades, enligt plan, vaccinationer i Markaryds kommun. De som vaccinerar arbetar inom Markaryds kommun och har utbildats för att kunna ge och hantera vaccinet och vaccineringarna på ett bra sätt. Vaccinationer sker nu fortlöpande enligt prioriteringsordningen Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Som ett resultat av den noggranna planering, där patientsäkerhet står i fokus har vi till lunch idag, tisdagen den 5 januari 2021 gett den första vaccinationsdosen till 30 personer, som bor på särskilda boenden i kommunen. När dagen är slut planeras att cirka 60 personer att ha fått den första dosen.

Läs mer

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2021 14:55