Studera till lärare med lön

Nu kan du som vill bli lärare studera med lön, en unik möjlighet som Högskolan i Kristianstad tillsammans med bland annat Markaryds kommun tagit fram. Fram till den 15 mars kan du söka tjänsten på vår hemsida.

Utbildnings- och kulturförvaltningen i Markaryds kommun erbjuder en plats för dig som vill läsa en arbetsplatsintegrerad lärarutbildning. Det innebär att du kombinerar en anställning som lärare i årskurs 7-9 i Markaryds kommun med lärarstudier på Högskolan Kristianstad under fem års tid.

Anställningen i Markaryds kommun gäller under studietiden. Utbildningen börjar i augusti 2021 och anställningen startar år 2022. Du får ett nytt anställningsavtal varje år, under förutsättning att du klarar dina studier vid högskolan.

Utbildningens innehåll

Grundlärarutbildningen omfattar 270 högskolepoäng och ger dig behörighet att undervisa i grundskolans åk 7-9 i ämnena matematik, fysik och kemi.

Läs mer om utbildningen på Högskolan Kristianstad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårt erbjudande

  • Du kan finansiera dina lärarstudier.
  • Du får månadslön och du kan även kan ansöka om studiestöd från CSN.
  • Stöd i form av en mentor.
  • Du kan förankra dina studier med verksamheten på skolan, samtidigt som du tar med dig erfarenheter från ditt arbete som lärare till studierna vid högskolan.

Så här ansöker du

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du bli antagen på Högskolan Kristianstad och uppfylla kraven för anställning i Markaryds kommun.

Antagning och rekrytering sker under våren 2021.

Bifoga CV, personligt brev och en bekräftelse på att du sökt utbildningen på högskolan.

Utbildningen söker du via Högskolan Kristianstad hemsida. På högskolans hemsida väljer du den anmälan som hör till Markaryds kommun.

Vad innebär arbetsplatsintegrerad lärarutbildning?
Du arbetar samtidigt som du studerar under fem års tid. Grundlärarutbildningen för årskurs 4-6 läser du på 75% studietakt och arbetar 50%. Tisdag, onsdag och torsdag är du på arbetsplatsen. Måndag och fredag är studiedagar där vissa av dessa dagar är självstudier.

Ämneslärarutbildningen för årskurs 7-9 studerar du på 125 % under det första året. Verksamhets­förlagd utbildning på vårterminen 2021 gör du på den skola som du sedan kommer att arbeta på. Från och med andra läsåret kommer du att arbeta och ha en anställning. Under
år 2-5 är omfattningen på ditt arbete är 50% och studietakten 75%.

Det är alltså en unik möjlighet att kunna förankra dina studier och teorin med verksamheten på skolan, samtidigt som du tar med dig erfarenheter från ditt arbete som lärare till studierna vid högskolan.

Vad är skillnaden på arbetsplatsintegrerad lärarutbildning och att arbeta extra under studietiden som vikarie?
Du har en fast löpande inkomst, även under jul och sommar och får friskvårdsbidrag. Du är ordinarie person på skolan, vilket möjliggör att du kan utöva ett tryggare ledarskap i klassrummet. Du är på samma arbetsplats hela tiden och kan därmed bygga relationer och verkligen investera i att lära känna elever och kollegor. Du blir en naturlig del av arbetslaget på skolan och du är med i uppstarten och planeringen av läsåret och sedan genomförandet av läsårets planering. Du får organiserat stöd ifrån mentor som får särskild utbildning ifrån högskolan. Du studerar tillsammans med studenter på högskolan som har samma upplägg som du, och som arbetar och studerar på samma veckodagar. Du får en unik kompetens med lika delar teori som praktik!

ANSTÄLLNING

 

När börjar anställningen?
Du börjar din anställning i augusti 2022, då det är enbart studier första året. Du kommer dock att få reda på i augusti 2021 vilken arbetsplats det blir och du kommer att göra VFU på din kommande arbetsplats våren 2022.

Vilken anställning kommer jag att ha?
Du anställs som obehörig lärare, tidsbegränsat enligt Skollagen. Du kommer att ha ferieanställning med en del reglerad tid och en del förtroendetid. Du anställs ett år i taget. Vi ser över om du följer dina åtaganden innan vi skriver nytt anställningsavtal inför varje nytt läsår. Avtalet följer gällande kollektivavtal. Vi skriver ett lärarutbildningskontrakt som bilaga till anställningsavtalet.

Vad händer med min anställning om jag blir sjukskriven under en längre period?
Den första dagen du är sjuk gör du en sjukanmälan. Dag 1 är karensdag. Från dag 2 -14 betalar arbetsgivaren sjuklön. Därefter är det Försäkringskassan som betalar din ersättning.

Vad innebär det att leva upp till mina åtaganden?
Du förväntas fullfölja dina studier enligt högskolans regelverk och arbeta deltid på skolan med det ansvar som följer av ditt anställningsavtal. Vi förväntar oss t.ex. att du är villig att ta in nya kunskaper och samarbeta väl med dina kollegor och din chef. Du tar din del av ansvaret för att du, din mentor och handledare har ett givande utbyte.

Vad innebär 50 procent undervisning på skolan i kombination med studietakt på 75 procent?
Du arbetar halvtid, 50 procent, på en skola samtidigt som du studerar på 75 procent studietakt. Det kan mycket väl innebära mycket arbete, men eftersom arbetet och studierna integreras kommer synergieffekterna snabbt ge dig ett försprång.

Vad händer om jag hoppar av utbildningen?
Om du avbryter dina studier ska du skriftligen underrätta din närmaste chef inom en vecka från den dag utbildningen avbrutits. Din anställning upphör och du kommer överens med din chef om lämplig tid för avslut.

Vad händer om jag säger upp min anställning?
Om du på eget initiativ avslutar anställningen under pågående avtalstid gäller uppsägningstid enligt kommunens kollektivavtal. Under uppsägningstiden arbetar du kvar som obehörig lärare på 50 procent.

Ska jag arbeta på samma skola under hela studietiden?
Ja, för att du och skolan ska få så goda förutsättningar som möjligt ska du arbeta på samma skola under hela studietiden. Om det visar sig att behoven förändras över tid tas detta upp till diskussion med dig.

Vilket stöd har jag?

Vi ger dig stöd i form av mentorskap. Mentorn är ett stort stöd i ditt dagliga arbete. Mentor introducerar dig och hjälper dig t.ex. med planering, dokumentation och elevärenden. Utöver mentorn har du ett stöd av din rektor, ditt arbetslag och ditt ämneslag. Under dina VFU-perioder har du en behörig VFU-handledare kopplad till dig.

LÖN


Vilken lön får jag?
Vi tillämpar individuell lönesättning efter din kompetens och erfarenhet. Du lönesätts som obehörig lärare med månadslön. Lönespannet för obehöriga lärare är ungefär 24.000-26.000 kr (vid halvtidsarbete = 12.000-13.000 kr). Ingen lön betalas för studierna, utan du får en halvtidslön. I din anställning har du rätt till friskvårdsbidrag på 3.000 kr per år.

Får jag betalt under lov och ledigheter?
Du kommer att ha en ferieanställning vilket betyder att du får ferielön under somrarna.

Ska jag skatta på lönen?
Ja, du skattar din bruttolön enligt Skatteverkets tabell.

Kan jag söka studiestöd trots att jag har lön?
Ja, du kan söka studiestöd hos CSN. Därefter gör CSN bedömning om du kan få studiestöd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2021 12:59

Kontakt

Ulla-Britt Thulin

Utvecklingssamordnare

ulla-britt.thulin@markaryd.se
043372069