Nu påbörjas utbyggnaden av Inre Hansens backar

Markaryds kommun påbörjar nu arbete avseende utbyggnad av gator, belysning medmera. inom området Inre Hansens Backar.

Arbetena inleds med avverkning v 6-7 och därefter kommer själva entreprenadarbetena att påbörjas. Avverkningen kommer att utföras av Skogssällskapet och därefter kommer Älmby Entreprenad AB utföra själva anläggningsarbetena. Arbetet kommer att pågå t om mitten av juli.

Arbetena genomförs för att försörja ett antal nya tomter med erforderlig infrastruktur.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2021 09:53