Ledningsinventering under vecka 8

Mellan den 22-26 februari genomför VA tillsammans med Svapipe AB ledningsinventering och lokalisering av eventuella felkopplingar på ledningsnätet på Järnvägsgatan i Markaryd.

Fastigheter som berörs är mellan rondellen vid korsningen Järnvägsgatan/Kronobergsgatan samt Nygatan. Det kan förekomma att rök kommer ut ifrån husen, framförallt ifrån takavvattningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2021 09:16

Kontakt

Ellenor Jacobsen

Enhetschef

ellenor.jacobsen@markaryd.se
043372410