Tanka vätgas i Markaryd - Steg 2

Nordic Hydrogen Corridor

Vätgas Sverige godkände arbetsgruppens behovsbild av förväntad förbrukning av vätgas vid en tankstation i Markaryd. Vi är vidare till steg 2.

Behovsbilden bestod av en analys av trafikflöden på E4:an, riksväg 15 och 117 samt vilka bränslen lastbilar drivs av idag i Kronobergs län samt i Sverige. Detta kompletterades med lastbilarnas ålder och förväntat intervall för utbyte.

Som en referens användes RME-tankstationen i Ljungby då det är i dagsläget är det mest jämförbara drivmedlet för tungtrafik mot vätgas då:

  • RME kräver specifika motorer. Det vill säga, kunden måste specifikt välja RME som drivmedel redan vid inköp av lastbil/buss tillika en högre kostnad och med en högre driftkostnad.
  • RME är den enda förnyelsebara bränslet jämte HVO som är applicerbart på fjärrtransport.

Om du är intresserad av att höra mer om vätgas och bränslecellsfordon kan du lyssna på intervjun med Anders Lundell som är ordförande i Vätgas Sverige. Länk till intervjun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Markaryds kommun står nu inför en unik möjlighet att bli en av de åtta städerna i Sverige som får en vätgastankstation etablerad inom EU-projektet Nordic Hydrogen Corridor (NHC). Inom NHC-projektet kommer det att finnas medfinansiering till ett antal fordon. Medfinansieringen är 50 % av mellanskillnaden till fossildrivna fordon.

Efterfrågan på klimatneutrala transporter ökar och Markaryds kommun ser att vätgas är ett av de drivmedel som kommer att prioriteras i framtiden. Genom en avsiktsförklaring har Markaryds kommun beslutat att prioritera vätgas och biogas vid leasing av personbilar och lätta lastbilar.

Annica Hegefeldt, miljöstrateg på Markaryds kommun
annica.hegefeldt@markaryd.se 0433-720 57

Agneta Carlsson, miljösamordnare på Region Kronoberg
agneta.a.carlsson@kronoberg.se 0709-844 476

Bengt Göran Söderlind, näringslivschef på Markaryds kommun
bengt-goran.soderlind@markaryd.se 0433-720 23

Bengt-Ove Johansson, Tryckta i Markaryd AB
bengtove@tryckta.se 0433-799 81

Maria Persdotter Isaksson, projektledare Hållbara transport på Region Kronoberg
maria.persdotter-isaksson@kronoberg.se 0470-583 059

Mats Olandersson, fordonsstrateg på Markaryds kommun
mats.olandersson@markaryd.se 0433-723 23

Mattias Nilsson, Tecto Trucks AB
mattias.nilsson@tecto.se 0707-42 28 71

Pierre Ståhl, Energikontoret Sydost
pierre.stahl@energikontorsydost.se 0706-887 520

Ronny Thomasson, Göinge Bil Lastvagnar AB
ronny.thomasson@goingebil.se 0101-670 921

Tabellen visar förbrukning av vätgas för olika fordonstyper.


FordonstyperH2 tankkapacitetFörbrukning H2 kg/100 kmPersonfordon3 -5 kg1 kgLätt lastbil 3,5 t3-5 kg1-1,5 kgLastbil30 kg5-8 kgBuss30 kg5-8 kg


Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2021 14:33

Kontakt

Bengt Göran Söderlind

Projektledare

bengt-goran.soderlind@markaryd.se
043374114

Annica Hegefeldt

Verksamhetsutvecklare

annica.hegefeldt@markaryd.se
043372057