Man får väl slänga trädgårdsavfall i skogen?

Skottkärra med trädgårdsavfall

Skottkärra med trädgårdsavfall

Nej, det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i skogen, i ett allmänt grönområde eller på någon annans mark. Det räknas som nedskräpning vilket är ett miljöbrott. Avfallet kan locka till sig skadedjur i både din och grannes trädgård.

Markaryds kommun får in flera anmälningar om att trädgårdsavfall slängs i naturen kring villaområdena. Vi på kommunen tro att de som slänger sitt trädgårdsavfall i naturen gör det med uppfattningen att det kommer att förmultna och därmed inte göra någon skada. Tyvärr är oftast påfyllningen av avfall större än nedbrytningstakten.

Trädgårdsavfall innehåller mycket näring som läcker ut till närliggande vattendrag som kan leda till syrefattighet i vattnet men kan också medföra översvämning. Detta kan leda till att träd i området dör och riskerar att falla omkull på förbipasserande.

När avfallet bryts ner uppstår en dålig lukt i närområdet som kan störa dig och dina grannar. Nedbrytningen drar även till sig skadedjur som råttor och spanska skogssniglar (även kallad mördarsniglar). En ökad näringstillförsel till ett området främja nässlor och kirskål.

Markaryds kommun arbetar för tillgängliga och välkomnande naturområden. Men om naturen används för upplag, trädgårdsavfall och sten- och rishögar blir det svårare för alla att ta del av naturen. Att ta hand om avfallet kostar mycket pengar för kommunen och i slutändan dig som skattebetalare. Pengar som skulle kunna användas till något annat.

Trädgårdskompost och kompost för matavfall

Trädgårdsavfall går utmärkt att kompostera i den egna trädgården och du behöver inte anmäla detta till kommunen. Gräsklipp, löv, barr, blast och liknande går bra att lägga i trädgårdskomposten. Tänk på att placera komposten på ett bra ställe så att du inte stör dina grannar.

Om du vill kompostera ditt matavfall krävs en anmälan till kommunen. Under Relaterade länkar finns en länk till mer information.

Hämtning av trädgårdsavfall

Hos SSAM kan du teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Under Relaterade länkar finns en länk till SSAM:s sida om trädgårdsavfall.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2021 16:23

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60