Sex skolklasser får cykelskolbänkar

Nu ska sex skolklasser i länet få varsin cykelskolbänk. Målet är att stimulera regelbunden rörelse som förbättrar elevernas inlärning. När bänkarna är på plats ska klasserna tävla mot varandra. Media bjuds in för att vara med när bänkarna levereras.

Cykelskolbänkarna är en av flera satsningar från Maker tour – Mot nya höjder, ett undervisningskoncept för att öka elevers intresse för teknik, naturvetenskap och matematik. Konceptet drivs av Region Kronoberg, Tekniska museet och Linnéuniversitetet.

- Det finns många studier som visar hur bra fysisk aktivitet är för vår hälsa och hjärna, men trots det så ökar det negativa stillasittandet säger Malin Wass, projektledare för Maker tour - Mot nya höjder. Cykelskolbänkarna är ett smart sätt att öka möjligheten till rörelsebaserad inlärning under lektionstid. Eleverna får lättare att behålla fokus och förbättra minnet.

Cykelskolbänkarna sponsras av lokala företag

De sex cykelskolbänkarna är sponsrade av företag som alla vill ta ställning för en aktiv skolmiljö och främja inlärning. Genom bänkarna skapas även nya kontakter mellan skola och näringsliv.

Hur går det till?

  • Cykelskolbänkarna levereras vecka 9.
  • Klasserna cyklar under vecka 10 och 11 och läraren rapporterar tiden i en app. Cykelskolbänkarna har ett lätt trampmotstånd som inte stör undervisningen.
  • Klasserna tävlar mot de andra klasserna (totalt 6 klasser i länet är med i år).
  • Via appen ser klassen hur långt de och övriga klasser cyklar, de cyklar i Australien.
  • Företagen hejar på och håller kontakt med klassen på olika sätt.
  • Vinnande klass utses och hyllas.
  • Klasserna får behålla cykelskolbänken även efter tävlingen och kan fortsätta arbeta med rörelse som en naturlig del av skoldagen. 

Vi gratulerar

Hamnedaskolan klass 6, Hjortsbergskolan klass 4 E, Älmhults montessoriskola, Högstorps skola klass 4 C, Sandsbro skola klass 6 C - och sist men inte minst - vår egen Strömsnässkolan 4 B.

Vi önskar lycka till i den fortsatta tävlingen!


Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2021 11:26