Sopning av gator

Sandupptagningen kommer påbörjas inom kort. Vi har för avsikt att sopa upp del av den sand som vi lagt ut vid halkbekämpning. Vi kommer fortsätta arbetet när vi med säkerhet vet att vintern släppt sitt tag och vi inte längre behöver lägga ut mer grus utan att våren är på väg. Det är mycket sand och grus i år i och med all halkbekämpning som genomförts under vintersäsongen. Detta gör att det kommer att ta lite längre tid samt att vi eventuellt får sopa flera gånger. Vi kommer att alternera mellan tätorter för att få så bra sandupptagning som möjligt.

Vänligen håll uppsikt när sopningen kommer till ert område så att fordon/släp mm inte står i vägen. Hjälps vi åt med detta kommer sopningen att gå lättare och resultatet bli mycket bättre. Vi påminner också om att de som har egen fastighet själva måste komma ihåg att sopa gångbanorna utanför sin fastighet. Ju mer som är utsopat mot gatan ju mer grus har vi möjlighet att få bort.

Vi tackar för hjälpen och för visad hänsyn för vårt arbete.

Gatuenheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2021 09:08