Byggnationen av den nya förskolan i Strömsnäsbruk

En ny förskola är just nu under uppbyggnad i Strömsnäsbruk. Det har kommit till vår kännedom att det florerar rykten rörande förseningar i arbetet, något som inte stämmer.

Det har florerat rykten om att byggnationen av en ny förskola i Strömsnäsbruk har blivit månader försenat. Denna information är inte korrekt. Den tidsplan som man har kommit överens om anger att tid för färdigställande är planerat till vecka 50, med slutbesiktning den 17 december.

I alla projekt är det inte ovanligt att det under arbetets gång uppkommer ändringsarbeten eller tillkommande beställningar, vilket kan förlänga produktionstiden något.

Vi följer arbetet löpande och ser i dagsläget inte någon anledning att revidera tidsplanen.

Läs mer om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2021 08:37