Digitalt möte med Kronprinsessparet

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel hade idag ett digitalt möte med kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD). Samtalet handlade till en del om hur coronapandemin påverkat Markaryds kommun, men Kronprinsessparet var även intresserade av andra frågor som berör Markaryd – inte minst vårt starka näringsliv och goda samarbete med företag och föreningar.

– Det blev ett mycket avslappnat och trevligt samtal, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD).

Kronprinsessparet önskade bland annat få höra om hur kommunen hanterat pandemin och vilka konsekvenser denna inneburit för Markaryds kommun.

– Jag tycker det är imponerande att Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel på det här sättet tar sig tid att samtala med mig och mina kollegor i alla Sveriges kommuner och att de är så genuint intresserade av hur kommunerna hanterar coronapandemin, säger Bengt Germundsson.

Näringslivsfrågor och framtida utmaningar
Under mötet lyftes, förutom pandemin, bland annat frågor som rör näringslivet och digitaliseringen, men samtalet rörde sig också kring framtida utmaningar. Kronprinsessparet ville också höra mer om det Science Center som nu växer fram i samarbete mellan kommunen, näringslivet och Nobel Prize Museum, samt om kommunens arbete med integration och samhällsbyggnad.

– Kronprinsessparet var väl pålästa om kommunen och förutsättningarna här, säger Bengt Germundsson.

Skickade med en varm hälsning
Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel avslutade mötet med att skicka med en varm hälsning till alla kommuninvånare i Markaryds kommun och ett tack för de insatser som gjorts under smittspridningen i kommunen. Bengt Germundsson avslutade med att tacka för att Kronprinsessparet tagit initiativ till mötet och lämnade en stående inbjudan att besöka Markaryd när tillfälle till detta bjuds.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2021 14:18