Arbete med gatubelysning

Just nu pågår arbeten med gatubelysning i Markaryds tätort.

På Skulptörvägen mellan Torsgatan och Snapphanestigen pågår utbyte av befintlig gatubelysning vilket kommer att medföra avbrott i befintlig belysning fram tills arbetena är färdigställda.

Belysningen runt Södergårdsdammarna kommer under april månad att utökas runt den lilla dammen samt från utegymmet till Smedjegatan. Sträckan upp till det nya gruppboendet på Hansens väg kommer också att förses med belysning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 april 2021 09:57