Nationellt låga sjuktal i Markaryds kommun

Markaryds kommun uppvisar de lägsta sjuktalen av samtliga kommuner i Kronobergs län för sina anställda under 2020.

Det är bara fyra kommuner i hela landet som uppvisade lägre sjuktal under 2020 än Markaryds kommun. Detta enligt den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen som alla kommuner ska lämna in och som sammanställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Precis som andra kommuner ser vi en ökning av sjuktalen under 2020 till följd av pandemin, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD). Glädjande är dock att uppgången i Markaryd varit betydligt lägre än i övriga kommuner i landet.

År 2019 hade Markaryds kommun en sjukfrånvaro som placerade kommunen bland de 25 bästa i landet. Med en ökning på 0,9 procentenheter under 2020 hamnar 2020 års sjuktal på totalt 6,02%. Av SKR:s redovisning framgår att det bara är fyra kommuner i Sverige som uppvisar en lägre sjukfrånvaro.

Den obligatoriska redovisningen ska omfatta alla anställda i kommun- respektive landstingssektorn som har en ordinarie arbetstid och som i händelse av frånvaro pga. sjukdom är att betrakta som sjukfrånvarande. Uppdragstagare och förtroendevalda skall inte ingå i redovisningen.

Lägst sjukfrånvaro uppvisade Vellinge kommun (5,3 %) medan den var högst i Borlänge kommun (11,9 %). Medel för alla kommuner uppgår till 8,3 %.

För Kronobergs län redovisas följande sjukfrånvaro

Kronobergs län

7,1

Uppvidinge kommun

8,4

Lessebo kommun

6,8

Tingsryds kommun

8,0

Alvesta kommun

-

Älmhults kommun

7,9

Markaryds kommun

6,0

Växjö kommun

6,5

Ljungby kommun

7,9

 
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 april 2021 11:28