Markaryds kommun anlägger ny rondell

För att möta det ökade trafikflödet anlägger kommunen nu en rondell i korsningen Smedjegatan/Hansens väg

Arbetet påbörjas den 3 maj och ska vara färdigställt senast den 20 juli. Arbetet kommer påverka trafiksituationen i området under byggtiden och omledning via Hallarydsvägen kommer att ske, för trafik till området runt Hansens väg anläggs en tillfällig väg strax väster om befintlig infart.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2021 11:46