Eldningsförbud

Från och med den 11 maj råder generellt eldningsförbud i Markaryds kommun. Anledningen till eldningsförbudet är att minska risken för skogsbränder.

Stäng meddelande

Hög gräsbrandsrisk under Valborgsmässoafton

SMHI varnar för mycket hög gräsbrandsrisk under Valborgsmässoafton vilket föranleder räddningstjänsten att gå ut med tydliga riktlinjer vid eldning av bål.

  • Det ska finnas en ansvarig person på plats som bevakar elden tills den brunnit ut eller släckts helt.
  • Eldning sker på eget ansvar.
  • Det ska finnas släckmaterial, t ex vattenkannor, hinkar eller slang, på eldningsplatsen.
  • Eldning bör inte ske vid olämplig väderlek, t ex vid stark blåst och torka.
  • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen.
  • Bålets storlek ska begränsas till max 50 kubikmeter brännbart material, ca 6 meter i diameter och 3 meter högt. Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande.
  • Sanitär olägenhet för grannar får inte uppkomma vid eldning, tänk därför på vindriktningen.
  • Det är inte tillåtet att elda upp bildäck, plast, impregnerat och målat virke samt farligt avfall, t ex målarfärg, spillolja eller lösningsmedel.
  • Platsen ska städas från obränt material och aska efter eldningen.
  • Se till att inget brinner eller riskerar sprida sig efter att ni lämnat platsen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2021 08:36