Hög gräsbrandsrisk under Valborgsmässoafton

SMHI varnar för mycket hög gräsbrandsrisk under Valborgsmässoafton vilket föranleder räddningstjänsten att gå ut med tydliga riktlinjer vid eldning av bål.

  • Det ska finnas en ansvarig person på plats som bevakar elden tills den brunnit ut eller släckts helt.
  • Eldning sker på eget ansvar.
  • Det ska finnas släckmaterial, t ex vattenkannor, hinkar eller slang, på eldningsplatsen.
  • Eldning bör inte ske vid olämplig väderlek, t ex vid stark blåst och torka.
  • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen.
  • Bålets storlek ska begränsas till max 50 kubikmeter brännbart material, ca 6 meter i diameter och 3 meter högt. Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande.
  • Sanitär olägenhet för grannar får inte uppkomma vid eldning, tänk därför på vindriktningen.
  • Det är inte tillåtet att elda upp bildäck, plast, impregnerat och målat virke samt farligt avfall, t ex målarfärg, spillolja eller lösningsmedel.
  • Platsen ska städas från obränt material och aska efter eldningen.
  • Se till att inget brinner eller riskerar sprida sig efter att ni lämnat platsen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2021 08:36