Grilla säkert i sommar

Sommar, sol och grillning hör ihop. Kontrollerad eld är trevlig. Men om elden är okontrollerad är det brand. Eldning och grillning medför ökad risk för brandfara. Du som gör upp eld eller grillar är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt.

Nedan hittar du enkla tips och råd så att din grillkväll blir som du har tänkt dig istället för att det blir en tråkig avslutning där någon skadar sig.

  • Följ grillens bruksanvisning.
  • Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag minst en meter från brännbar vägg, husvagn eller tält. Ett tält övertänds snabbt om det börjar brinna.
  • Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
  • Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand.

Läs om fler goda råd, frågor och svar om grillning. Öppnas i nytt fönster.

Du kan också ladda ner Brandskyddsföreningens faktablad: Goda råd om grillning , 118 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2021 10:07