Tyck till om förslag till ny översiktplan

Förslag till ny översiktsplan. Samråd 18 juni till och med 31 augusti 2021. Möjligheternas Markaryd, tillsammans gör vi varandra bättre.

Förslag till ny översiktsplan. Samråd 18 juni till och med 31 augusti 2021. Möjligheternas Markaryd, tillsammans gör vi varandra bättre.

Förslag till ny översiktsplan. Samråd 18 juni till och med 31 augusti 2021. Möjligheternas Markaryd, tillsammans gör vi varandra bättre.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2021, § 51, att genomföra samråd avseende Översiktsplan Markaryds kommun år 2030 med utblick mot 2050.

Samrådsversionen är ett första förslag på hur kommunens nya översiktsplan ska se ut. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Nu har du möjlighet att tycka till om förslaget! Ta del av handlingarna och läs mer om hur du lämnar dina synpunkter här: www.markaryd.se/oversiktsplan Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2021 07:46