Projekt brobyggare

Markaryds kommun har blivit beviljade 802 000 kronor av Länsstyrelsen för att möjliggöra projekt Brobyggare. Projektet startar den 1 augusti i år och pågår fram till årsskiftet 2022.

I Projektet Brobyggare kommer Markaryds kommun att bland annat att samarbeta med Strömsnäsbruks Samhällsförening och Rädda Barnen.

Vi vet att det finns kommuninvånare som upplever utanförskap, att man befinner sig långt ifrån andra i olika sammanhang. Den klyftan vill vi minska, för det är tillsammans som vi gör varandra bättre. Projektet riktar sig till alla människor som bor i kommunen idag men framförallt i vår norra del. Genom att planera och utföra aktiviteter i Strömsnäsbruk och Traryd är syftet att människor av alla åldrar, bakgrunder och etniciteter på ett naturligt och enkelt sätt ska få möjlighet att börja bygga gemenskap, broar, mellan varandra. Projekt Brobyggare är en viktig del i Initiativ trygghet, kommunens projekt för att stärka samhällsgemenskapen.

Förvaltningschef Elisabeth Fock säger:

Oavsett ifall man lever i ett utanförskap eller har en social trygghet och skyddsnät runt sig upplever många att man idag ges alldeles för få möjligheter att träffa och lära känna nya människor. Att få möjlighet att aktivt planera och genomföra insatser som ger människor en chans att på ett naturligt sätt mötas och närma sig varandra är en fantastisk möjlighet som vi nu står inför.

Markaryds kommun är även med i det stundande projektet SO Kronoberg som startar i december 2021 och pågår fram tills årsskiftet 2022. SO Kronoberg är ett gemensamt projekt tillsammans med sju kommuner i länet. Projektet finansieras av Länsstyrelsen och syftar att ta fram en gemensam modell för att komplettera samhällsorienteringen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2021 13:03