Kommunchef Svante Melander avslutar sin tjänst i Markaryds kommun

Kommunchef Svante Melander har på egen begäran inkommit med en skriftlig uppsägning där han begär att få bli entledigad från sin tjänst som kommunchef och förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen i Markaryds kommun. Som skäl för uppsägningen anger Svante personliga skäl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid måndagens sammanträde enhälligt beslutat att entlediga Svante från och med 2021-11-09 samt att medge att han blir arbetsbefriad under uppsägningstiden.

– Det pågår just nu ett generationsskifte inom den centrala ledningsgruppen (CLG) i Markaryds kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson i en kommentar. Under våren har tre chefer inom CLG valt att gå i pension och i samband med denna förändring har Svante och jag haft en diskussion om vilka förväntningar politiken har på den nya ledningsgruppens arbete och funktion. Jag har respekt och förståelse för att Svante efter åtta år som kommunchef nu väljer att lämna över stafettpinnen till en ny och yngre kraft och vill även ta tillfället i akt att tacka Svante för det arbete han utfört i Markaryds kommun under de här åren.

Arbetsutskottet kommer inom kort att påbörja rekryteringsprocessen av en ny kommunchef.
Efter samråd med CLG kommer kommunstyrelsens ordförande att föreslå arbetsutskottet förordna ekonomichef Patrik Eurenius som tf kommunchef till dess en ny kommunchef finns på plats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2021 13:28