Kommunen polisanmäler misstanke om bedrägeri

Vid genomgång av elevdataregistret på vuxenutbildningen har administrationen uppmärksammat allvarliga fel. Felen är kopplade till administration bakåt i tiden och gäller tidigare inskrivna elever. Åtgärder för att rätta felen har vidtagits.

Vid genomgången uppmärksammades att ett femtiotal individer skrivits in som elever vid vuxenutbildningen utan att vare sig ha påbörjat eller slutfört utbildningen. Detta förfaringssätt, som står i strid mot kommunens riktlinjer och rutiner, har individerna i sin tur kunnat använda för att få studiemedel från CSN utbetalat på felaktig grund.

Förvaltningschef för arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen och rektor för vuxenutbildningen har informerat kommunstyrelsens arbetsutskott om pågående utredning och konsekvenser kopplade till felen. Mot bakgrund av allvarligheten i händelsen har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att polisanmäla misstanke om bedrägeri mot vuxenutbildningen i Markaryds kommun.

Markaryds kommun ser allvarligt på det inträffade, säger förvaltningschef Elisabeth Fock i en kommentar. Med tanke på att händelsen är polisanmäld och att det nu påbörjas en polisutredning i ärendet måste denna få ha sin gång och vi kan inte föregripa resultatet av den.

För mer information

Elisabeth Fock
Förvaltningschef
0433-720 59
elisabeth.fock@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2021 18:30