Tack för dina synpunkter på förslaget till ny översiktsplan

Bearbetning av översiktplanen.

Under sommaren 2021 har ett förslag till ny översiktsplan, Markaryds kommun år 2030 med utblick mot år 2050, varit ute på samråd. Samrådet är nu avslutat.

Förslaget till ny översiktsplan har under sommaren 2021 varit ute på samråd. Syftet med samrådet har varit att ge möjlighet för olika intressenter, såsom medborgarna och myndigheter, till insyn och påverkan för att få fram ett bättre beslutsunderlag.

Samrådsversionen var ett första förslag på hur kommunens nya översiktsplan ska se ut. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Processen att ta fram en översiktsplan innefattar tre steg - samråd, granskning samt antagande - och det är i samråd och granskning som du kan lämna dina synpunkter på förslaget.

Förslaget till översiktsplan ska nu bearbetas efter att synpunkter inkommit under samrådet. Efter justering ställs förslaget ut för granskning under minst två månader. Granskningen beräknas till hösten / vintern, 2021.

Läs mer om kommunens översiktsplanering och ta del av handlingar här: www.markaryd.se/oversiktsplan Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2021 10:00