Pågående projekt i Strömsnäsbruk

Som många kanske uppmärksammat pågår just nu flertalet projekt runt om i Strömsnäsbruk, vilka är markerade på kartan ovan.

Lagastigsgatan
Längs Lagastigsgatan arbetar Trafikverket med ombyggnad av gång- och cykelvägen i syfte att höja trafiksäkerheten. Det råder minskad framkomligheten under arbetstiden, så ha några minuter tillgodo vid förbipassering. Arbetet förväntas vara klart under hösten 2021.

Järnvägsgatan
Längs Järnvägsgatan pågår arbete med gång- och cykelväg samt belysningsstolpar. Trafikanter ombeds välja en annan väg.

Sparbanksplanen
På Strömsborgs Idrottsplats anläggs Sparbanksplanen. Sparbanksplanen förväntas stå klar senare i höst.

Ny förskola
Just nu pågår byggnationen av den nya förskolan bakom Strömsnässkolan (förskolan är belägen mellan Idrottsvägen och Hälsans stig). Byggarbetsplatsområdet kommer att utökas i och med asfaltering vid Strömsnäsbadet. Detta innebär att de motionärer längs Hälsans stig som vill ta sig till Strömsborgs IP hänvisas till gräsmattan längs med Strömsnäsbadets staket (detta enligt den blå, heldragna, linjens sträckning). Byggnationen förväntas vara klar vid årsskiftet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2021 16:04