Eldningsförbud

Från och med den 11 maj råder generellt eldningsförbud i Markaryds kommun. Anledningen till eldningsförbudet är att minska risken för skogsbränder.

Stäng meddelande

Brev till personal inom omsorgen

Samtliga åtta kommuner i Kronobergs län uppmanar anställda inom vård och omsorg att vaccinera sig. För att säkerställa en trygg omvårdnad för de äldre och sköra i samhället anser länets kommuner, som arbetsgivare, att det är viktigt att den som arbetar inom vård och omsorg är vaccinerad.

Personal inom vård och omsorg i länets alla kommuner, får i dagarna ett brev hemskickat med en uppmaning om att vaccinera sig mot covid-19. Brevet skickas även till de som redan är vaccinerade. Detta är ett gemensamt initiativ av kommunchef och kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun och arbetet samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Det är av största vikt att våra äldre och mest sköra invånare får vård och omsorg av vaccinerad personal. Vi vet att bästa sättet att undvika att bli svårt sjuk i covid-19 och att minska risken att smitta andra är att vaccinera sig, säger Max Hector, försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Folkhälsomyndigheten har vid återkommande tillfällen uppmanat oss att skydda riskgrupper och de äldre och sköraste i landet genom att vaccinera oss. Vid regeringens presskonferens den 30 september skärpte dessutom socialminister Lena Hallengren tonen. Hon menade att det kan bli aktuellt för arbetsgivare att ta till arbetsrättsliga åtgärder mot personal som inte vaccinerat sig inom vård och omsorg. Det är viktigt att föra en dialog med den anställda, samverka med skyddsombud och att låta vikarier och anställda vaccinera sig på arbetstid.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2021 16:00