Vaccinationsdos 3 mot covid-19

Omsorgspersonal förbereder inför vaccinationer

Den här veckan startade arbetet med vaccinationsdos 3 mot covid-19 i länet. Markaryds kommun kan nu rapportera att under tisdagen och onsdagen har alla på våra särskilda boenden som önskat, fått vaccin.

För att säkerställa ett fortsatt gott skydd emot svår sjukdom och död i covid-19 rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten en tredje dos vaccin för vissa grupper, bland annat personer på särskilda boenden (säbo) och personer med hemtjänst och hemsjukvård. Till skillnad från andra vaccinationer i länet, som Region Kronoberg ansvarar över, så ansvarar kommunen för att dessa grupper erbjuds vaccin.

Lägesuppdatering, Markaryds kommun

I Markaryds kommun har vi har under tisdagen och onsdagen gett alla som önskar dos 3 av covid vaccin på alla våra särskilda boenden. Vecka 40 startade man igång arbete med dos 3 i länet utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv.

Man rekommenderar att man ger dos 3 samtidigt som man får influensavaccin vilket vi kommer att försöka göra så långt det går i ordinärt boende. Vi kommer att ha vaccinationsmottagningar och även en samverkan med våra vårdcentraler i arbetet med dos 3.

Vi vill rikta ett stort tack till vårt vaccinationsteam denna veckan som bestått av 4 av våra distriktsköterskor och sjuksköterskor från hemsjukvården, samt 2 timanställda sjuksköterskor.

Bra jobbat!

Skyddet mot svår sjukdom och död i covid-19 är fortfarande gott i alla vaccinerade grupper. Men data i både Sverige och andra länder pekar mot att effekten av de vaccinationer som genomfördes tidigast i vaccinationsprogrammet börjar avta, främst bland personer som är 80 år och äldre. Regionerna rapporterar också ett ökat antal så kallade genombrottsinfektioner – det vill säga fall av covid-19 trots vaccination – bland personer som bor på SÄBO.

Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendera en tredje dos vaccin som påfyllnad för personer i följande grupper, och i denna prioriteringsordning:

  • Boende på SÄBO
  • Personer med hemtjänst beslutad av kommun samt personer med hemsjukvård
  • Alla som är 80 år och äldre.

Rekommendationen är att erbjuda en dos av ett mRNA-vaccin, om det gått minst sex månader sedan förra vaccinationstillfället.

Regionerna sköter planeringen av vaccinationsarbetet utifrån de lokala förutsättningarna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en samordning med vaccinationerna mot säsongens influensa.

Det övergripande målet med vaccinationerna är att förhindra svår sjukdom och död och detta har varit styrande i prioriteringen. Folkhälsomyndigheten följer vaccinationernas effekt i olika grupper, och kan komma att fatta beslut om påfyllnadsdos till personer i fler grupper längre fram.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2021 13:57