Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Energieffektivisering

Du som är ägare till ett flerbostadshus, vill genomföra en renovering och samtidigt satsa på energieffektivisering kan få bidrag för 30 till 50 procent av energieffektiviseringsåtgärderna.

Boverket kan bevilja stöd till åtgärder i byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

Du kan få stöd för merkostnader för energieffektiviseringsåtgärder som leder till att energiprestandan i byggnaden förbättras. Exempel på åtgärder du kan söka stöd för är:

  • tilläggsisolering av fasad eller tak
  • effektivare ventilationssystem
  • installation av värmepump.

Stöd kan ges med högst 50 procent av de stödberättigande merkostnaderna. För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag till högst 30 procent.

På Länsstyrelsens och Boverkets hemsida kan du läsa mer om stödet. Klicka här för att komma till Länsstyrelsen sida. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2021 15:31