Ledningsarbete på Hallarydsvägen i Markaryd

Röd markering visar var ledningsarbetet utförs. Grön markering tillfällig infart till Englandsvägen.

Markaryds kommun kommer att utföra ledningsarbete på VA-ledningsnätet utmed del av Hallarydsvägen i Markaryd under hösten 2021.

Vägen kommer att vara avstängd och ni ombeds följa skyltning under utförandetidens gång. Under en viss period kommer infart till Englandsvägen inte att vara möjligt genom Hallarydsvägen, utan istället kommer man in genom grusvägen som finns vid Joels väg. Kör mycket försiktigt på grusvägen, den är även till för både gående och cyklister.

Arbetena beräknas pågå fram till och med den 31 december 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2021 14:19