Multiarenor invidga

Robin S

Den senaste tiden har Kultur och fritid tillsammans med RF SISU Småland anlagt två så kallade multiarenor på Timsfors respektive Traryds skolor.

Anläggningarna ger ökade möjligheter för barnens rörelse och spontana lekar.

I samarbetet har även Traheryds Hembygdsförening deltagit genom att bekosta belysningen på Traryds skola.

Vid invigningen deltog bolljonglör Robin Stawferfeldt, som gjorde en bejublad uppvisning, som uppskattdes av barnen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2021 11:52