Utvärdering av feriepraktiken 2021

Feriepraktik i Markaryds kommun

Feriepraktik i Markaryds kommun

Inför sommaren 2021 infördes ett nytt sätt att hantera och genomföra feriepraktiken. En större utvärdering av feriepraktiken 2021 och beskrivning av hur arbetsmarknadsenheten arbetat finns nu tillgänglig.

I Markaryds kommun har vi en feriepraktiksgaranti vilket innebär att alla som söker ska erbjudas en plats.

Arbetsmarknadsenheten införde ett nytt sätt att hantera och genomföra feriepraktiken inför sommaren 2021. Tillsammans med kommunens arbetsplatser och handledare har processmodellen gett värdefulla erfarenheter att bygga vidare på till nästa års feriepraktik. En större utvärdering av feriepraktik 2021 och beskrivning av hur arbetsmarknadsenheten arbetat ser du i dess helhet nedan.

Ungdomarnas arbete

Arbetsmarknadsenheten har haft två feriepraktikanter som arbetat med att intervjua feriepraktikanter och handledare. Feriepraktikanterna har själva ansvarat för frågorna de använt i enkätundersökningen. Se deras arbete från intervjuerna här nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2021 12:21