Bli god man

Bli god man i Markaryd, Ljungby eller Älmhult

Att vara god man betyder att du är ställföreträdare för en person, genom att du företräder och bevakar personens ekonomiska, juridiska eller personliga intressen.

Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd där Ljungby kommun är värdkommun. Överförmyndarenheten arbetar på uppdrag av den gemensamma överförmyndarnämnden och enhetens handläggare finns i Ljungby.

Genom att engagera dig som god man gör du en viktig insats för personer som har svårt att klara sin vardag själva.

För att bli god man behöver du:

  • kunna interagera med olika samhällsorgan
  • kunna tillgodogöra dig information och anvisningar
  • vara ordningsam och strukturerad
  • uppträda på ett korrekt sätt gentemot din huvudman, anhöriga, myndighetspersoner m.fl.

Som god man får du inte:

  • finnas i register hos Kronofogden
  • ha försörjningsstöd
  • finnas med i Rikspolisstyrelsens belastningsregister

Arvode för uppdrag

I rollen som god man eller förvaltare får du ersättning i form av arvode. Arvodets storlek bestäms utifrån hur komplicerat uppdraget är och hur ofta du förutsätts träffa din huvudman.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om uppdraget eller vill bli god man eller förvaltare kan du kontakta överförmyndarenheten
Tel. 0372-78 90 00,
overformyndaren@ljungby.se

Anmäl intresse via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Läs mer

Vad gör god man, förvaltare och förmyndare Länk till annan webbplats.

För dig som vill bli god man Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2021 09:27