Dags att söka LONA-bidrag för projekt år 2023

Lokala naturvårdssatsningen

Vill du eller din förening/organisation genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och/eller folkhälsa? Då har ni nu möjlighet att ansöka om LONA-bidrag.

Vilken typ av åtgärder?

  • Kunskapsuppbyggande: till exempel inventeringar av olika naturtyper, värdefulla naturområden eller arter
  • Framtagande av underlag: till exempel kommunala naturvårdsprogram, åtgärdsprogram eller underlag till bildande av kommunala reservat
  • Process kring arbete med lokala naturreservat: till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkering och framtagande av skötselplan (inte markåtkomst)
  • Vård och förvaltning: skötsel av natur och/eller åtgärder för att gynna friluftsliv i natur- och kulturmiljöer (spänger, stigar, fågeltorn och så vidare)
  • Information: informationssatsningar som skyltar, naturskoleverksamhet, guidningar och trycksaker

Finansering

Bidrag ges till 50 % av kostnaderna i ett projekt. Våtmarksprojekt ger upp till 90 %. Resterande del måste ni eller andra finansiärer bidra med. Föreningar, företag och privatpersoner och andra oavlönade aktörer kan finansiera, bland annat genom att räkna sin arbetstid, vilket då värdera till 200 kr/timme. De faktisk kostnaderna måste vara minst lika stora som det beräknade värdet av arbetstiden.

Ansökan

Det är endast kommuner som kan söka LONA-bidrag, men olika lokala aktörer (till exempel privatpersoner, intresseorganisation, föreningar) kan initieras projekt. Kommunen är då behjälplig i ansökningsförfarandet. Nyckelord för LONA-satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ, friluftsliv, samverkan, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet.

Sista ansökningsdagen för kommunen är den 2 september. Vi rekommenderar att ni tar kontakt med kommunen i god tid innan. Kommunen skickar bara in ansökningar som bedöms som kompletta.

Åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, inte minst genom att bevara och utveckla tätortsnära natur bör stå i fokus.

Regeringens prop. Hållbart skydd av naturområden (2008).

Läs mer om och ansök om LONA-bidrag Länk till annan webbplats.

Här kan du söka och läsa mer om andra LONA-projekt i hela Sverige. Länk till annan webbplats.

Kontakta verksamhetsutvecklare Annica Hegefeldt och du vill diskutera ett projekt och göra en ansökan.

Här kan du läsa om beviljade LONA-projekt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2022 07:40

Kontakt

Annica Hegefeldt

Verksamhetsutvecklare

annica.hegefeldt@markaryd.se
043372057