Varning för plötslig ishalka i södra Götaland

SMHI har för ufärdat en Gul vädervarining för södra Götaland.

Söndag eftermiddag/kväll lättar molnen efter regn eller blötsnö så pass snabbt och temperaturen sjunker snabbt under noll därefter.

Tänk på att ta det extra försiktigt om ni inte bytt till vinterdäck.

Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten.Väderutveckling som kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas allvarligt.

Vad ska du göra?Allmänheten bör ha ökad uppmärksamhet avseende förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder om man bor eller vistas i utsatta områden eller på annat sätt tillhör en riskgrupp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2021 20:54