Ett nytt spännande projekt på gång; Innovationsarenor Markaryd

Projektet tar avstamp i utemiljön kring gymnasieskolan KCM,Vetenskapshuset och västra industriområdet

Projektet tar avstamp i utemiljön kring gymnasieskolan KCM,Vetenskapshuset och västra industriområdet

Kommunen har genom ett samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Vetenskapshuset och MIBAB fått beviljat ett stipendium från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet vilket ska leda till nya utearenor för arbete och kreativitet i Markaryd!

Innovationsarenor Markaryd


Målet är att skapa mötesplatser mellan utbildning, näringsliv och allmänhet i kommunen. Projektet har bland annat sin grund i ett ökat behov att kunna ses utomhus på grund av rådande pandemi.

 

Vi behöver möjliggöra bättre utevistelse

Att utevistelse för med sig många bevisade hälsoeffekter– såsom bättre sömn och minskade stressnivåer, är också ett starkt argument för projektet. Utöver detta så är utemiljön i sydvästra Markaryd i behov av just nya platser för möten och rekreation. Gymnasieskolan KCM, Västra industriområdet och Vetenskapshuset är levande krafter i området och dess utemiljö kommer bli det geografiska avstampet för projektet. Dock räknar initiativtagarna med att de goda effekterna kommer spridas och inspirera till vidare projekt i hela kommunen.

Utveckling inom tre olika delar

Utearenorna som ska utvecklas delas upp i tre; Utearbetsplatser, Makerspace och Walk&Talk-slingor. På en utearbetsplats ska finnas bland annat förutsättningar för arbeten, möten och föreläsningar. Ett makerspace liknas vid en verkstad där kunskap, verktyg och idéer smälter samman. En plats med förutsättningar för kreativt skapande, som brukaren fyller med aktivitet. Walk&Talk är ett koncept som blir mer och mer populärt som grundar sig i att många av oss tänker bättre i rörelse. Vi tar telefonmöten, tänker och umgås på promenad. Walk&Talk-slingorna i Markaryd utgår från strategiska platser och är planerade med förutsättningar för att kunna ta framför allt jobbmöten och skolarbeten till fots.

De frågor som initialt ställs i projektet är vad som behövs för att arbeta ute? Hur möblerar man en yta som föder kreativitet? Och hur fungerar egentligen ett Walk&Talk? Vad behövs, hur lång ska en slinga vara och kanske framför allt, var ska den gå?

Tillsammans gör vi varandra bättre

Projektet har stort fokus på samverkan. Projektledningen söker intressenter, företag, föreningar och allmänhet som kan tänkas ha koppling eller intresse av att vara med och påverka projektets process och slutprodukten. Vill du organisera event, låna utekontoret efter färdigställande eller testa fram walk&talk- slingor, kanske vet ha du redan en perfekt runda eller platser för telefonsamtal?

Du som läser detta är varmt välkommen att höra av dig till projektledare Linnéa Nyman med tankar, frågor och idéer. Mejla linnea.nyman@markaryd.se och håll utsikt på hemsidan, facebook och instagram för uppdateringar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2021 11:49