Skolskjutsturerna körs som planerat

UPPDATERAD - Efter samtal med taxibolaget är det beslutat att skolskjutsturerna körs som vanligt om inte väderläget förvärras.

Efter samråd i kommunens samverkansmöte och med taxibolaget var alla skolskjutsarna inklusive bussarna till särskolorna i Ljungby, Laholm och Strömsnäsbruk inställda under torsdagsmorgonen. Vi kommer fortlöpande att lämna information via lärplattformen Its learning, Facebook och kommunens hemsida gällande skolskjutsarna med tanke på rådande vädervarning.

Efter samtal med taxibolaget är det beslutat att skolskjutsturerna körs som vanligt om inte väderläget förvärras.


HANDLINGSPLAN OM SKOLSKJUTS BLIR INSTÄLLD

Vid enstaka tillfällen kan taxi-bolaget behöva ställa in en eller flera skolskjutsturer, exempelvis på grund av dåligt väglag. Det är alltid chauffören som är ansvarig och också hen som avgör om det går att köra skolskjutsturen på ett säkert sätt, eller inte.

Vid inställda eller försenade turer blir berörd skolexpedition informerad om att vissa elever inte kommer in med skolskjutsen, alternativt blir försenade. Enligt våra riktlinjer för skolskjuts ska eleven vänta vid sin hållplats i 30 min och därefter antingen gå hem eller gå till en plats som familjen kommit överens om.

Expeditionen förmedlar informationen vidare till mentorerna. I vissa fall kanske föräldrar/anhöriga kan skjutsa sina barn till skolan.

Om en eftermiddagstur ställs in gäller följande: Skolan får information om detta och meddelar mentorerna. Därefter kontaktar berörda mentorer vårdnadshavarna och informerar om att skolskjutsen inte kan köra eleverna hem.

Om inte vårdnadshavare har möjlighet att hämta sina barn ska skolan erbjuda elever i åk F-6 att stanna på fritidshemmet (även om eleven inte är inskriven där).

Elever i åk 7-9 ska erbjudas att stanna kvar på skolan så länge den är öppen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2021 17:09