Markaryds kommun växlar upp

Elcykel med grafisk profil

Markaryds kommun satsar på ett hållbart resande och samtidigt visar på kommunal närvaro med nya sidoskyltar Markaryds kommun cyklar.

I Markaryds kommuns energi- och klimatplan har vi delmålet att år 2030 har utsläppen av koldioxid från transportsektorn (utom inrikesflyg) minskat med 70 % jämfört med år 2010. För att nå detta delmål ska vi stimulera ett hållbart resande inom kommunorganisationen, näringslivet och bland kommuninvånarna. Vidare står det i energi- och klimatplanen att kommunorganisationen ska främja tjänsteresor på cykel då vi har korta avstånd inom våra tätorter.

Därför tar vi nu nästa steg att märka upp de kommunala cyklar med Markaryds kommun cyklar. Inte enbart för att visa att vi arbetar med delmålet genom att visa på att det går att resa med cykel i kommun utan även att visa på kommunal närvaro.

År 2018 låg snittet på körning med egen bil i Markaryds kommun på 827 mil medan rikssnitten låg på 670 mil. Därför satsar vi årligen på att bygg ut och bygga samman vårt cykelvägnät. Under 2022 kommer vi påbörja ett arbete med att ta fram en cykelplan för kommunen. I uppstarten av detta arbete kommer kommuninvånarna ha möjlighet att framföra synpunkter och önskemål om var det finns ett behov av fler gång- och cykelvägar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2021 11:44

Kontakt

Annica Hegefeldt

Verksamhetsutvecklare

annica.hegefeldt@markaryd.se
043372057