Antalet arbetslösa fortsätter att minska

Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen arbetar dagligdags med att hjälpa kommuninvånare att komma närmare arbetslivet och självförsörjning. Förvaltningen tillämpade under 2020 ett nytt arbetssätt med framgångsrikt resultat.

Markaryds kommun har uppmärksammats för arbetet och har bland annat blivit inbjudna att föreläsa om metoden för andra kommuner och regioner. Nu senast föreläste Klas Lundström, rektor på vuxenutbildningen, och Bengt-Ove Olsson, säkerhetschef, vid en nätverksträff den 8 dec anordnad av Tillväxtverket för 30 socioekonomiskt utsatta kommuner. Temat var ”från kompetensresurs till kompetensförsörjning och social hållbarhet”.

Metoden

Metoden är enkel men bygger på tillit. De allra flesta förvaltningen möter har eller har haft behov av att ansöka om hjälp med sin försörjning, oftast för att de står långt ifrån arbetsmarknaden. Metoden bygger därför på ett nära samarbete mellan socialsekreterare på enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadskoordinatorerna på arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten hjälper deltagare att ta nästa kliv på arbetstrappan. Det kan vara insatser i form av enskilda samtal, gruppverksamhet, arbetsträning, praktik, intervjuteknik, CV-skrivning, personliga brev med mera. Insatsen måste individanpassas och resultera i något som känns rätt och meningsfullt. Varje person som lämnar utanförskap och går vidare till arbete eller studier ser vi som en god investering för kommunen, säger Elisabeth Fock, förvaltningschef för arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen.

Arbetslöshet 2017-2021

Arbetslöshet 2017-2021

Arbetslöshet 2021

I november presenterade Arbetsförmedlingen aktuella siffror över arbetslösheten i landet. Sammantaget kan vi se en positiv trend. I Markaryds kommun är den totala arbetslösheten nu nere på 8%, det innebär att den har sjunkit 2,6 procentenheter sedan Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen startade. Idag har vi 370 arbetslösa personer, jämfört med då 498 personer. Jämför man den aktuella siffran med regionala siffror så är dessa på 7,7%, nationellt så ligger arbetslösheten på 7,2%.
Gällande arbetslösheten för utrikesfödda har denna minskat från 33,8% till 19,6% sedan årsskiftet 2017/18. Utfallet ligger under kronobergssnittet.

Andelen arbetslösa män förhåller sig väl till såväl regionala snittet som rikssnittet, där utfallet för Markaryd ligger under båda måtten. Detta gäller såväl totala andelen arbetslösa män som utrikesfödda. Fullt fokus ligger nu på arbetet med att metodutveckla för att möta kvinnor i arbetslöshet och utanförskap tillsammans med insatser för att bryta långtidsarbetslösheten.

Gällande arbetslösheten för ungdomar 18-24 år är den i dagsläget 6,9%. Detta motsvarar 34 personer. Ungdomsarbetslösheten har mer än halverats sedan årsskiftet 2017/18.

Jag är såklart riktigt glad över att ungdomsarbetslösheten fortsatt står sig mycket väl, jämfört med såväl Kronobergs län som nationellt. Om man sedan ser till den totala arbetslösheten konstaterar jag att de insatser som görs fortsätter att ge en god effekt säger Elisabeth Fock.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2022 10:25